SLUNEČNÍ HODINY NA ZÁHRADU

 

Postavte slnečné hodiny do záhrady na požadované miesto


2. Počkajte až bude 12 hodín a nastavte hodiny tak, aby tieň ukazovatele dopadal na číslicu 12.

 

3. Pripevnite hodiny k podložke - skrutky, zaťažením kameňom atď.

 

4. Pokiaľ chcete meniť letný a zimný čas, postupujte po zmene času rovnakým spôsobom ako v bode 1.

 

slnečné hodiny do záhrady návod na pripevnení