Uplatnění reklamace (reklamační list)

Kupující:
Jméno a příjmení:
Adresa:
Telefon:
E-mail:

Prodávající:
Novaline, s.r.o.
Čechova 1295, Rosice 665 01, Česká republika
IČ:28293355

Reklamované zboží:
Označení zboží:
Datum prodeje:
Číslo kupního dokladu:
Popis závady:Obsah balení při předání:
Preferovaný způsob vyřízení reklamace (Před volbou způsobu vyřízení reklamace se seznamte s bodem „Práva a povinnosti z vadného plnění“ obchodních podmínek):

a) oprava
b) výměna
c) sleva
d) odstoupení od smlouvy

Vyřízení reklamace očekávám nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Zároveň vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu se zvoleným nárokem, a následně o vystavení potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně uvedení doby jejího trvání.


Datum uplatnění reklamace:
Podpis kupujícího: