Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Moje jméno a příjmení
Moje adresa
Můj telefon a e-mail

Novaline, s.r.o.
IČ: 28293355
Čechova 1295, Rosice 665 01, Česká republika

Místo:________________datum:_________________
Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Vážení,

dne ……… jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.novaline.cz s vámi uzavřel/a kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo…zboží značky……..... (identifikace zboží). Toto zboží jsem převzal/a dne ………

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl/a jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

Zboží vám zasílám zpět v samostatné zásilce, zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ……… korun a ……… korun za poštovné ve prospěch mého bankovního účtu č. ………, nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

S pozdravem

..............................................
(vlastnoruční podpis)

Přílohy:
Kopie kupního dokladu