SLUNEČNÍ HODINY URČENÉ NA ZÁPADNÍ STENU

  

1.Západné slnečné hodiny umiestnite na západnú stenu, širšie pologuľatou stranou nadol. / Číslice musia byť na spodnej strane hodín /.

 

2. Počkajte až bude 12 hodín a nastavte ukazovateľ kovaných slnečných hodín s guličkou tak, aby tieň ukazoval na číslicu 12.

 

3. Ak nie sú slnečné hodiny na fasádu presne k juhu, pootočte ukazovateľom s guličkou, aby tieň ukazoval na číslicu 12 - ukazovateľ je otočný doprava a doľava.

  

4. Nastavte ukazovateľ času výškovo tak, aby bol tieň čo najdlhší a pritiahnite ho imbusovým kľúčom.

 

5. Hodiny priskrutkujte na dve hmoždinky a 2 skrutky, ktoré sú priložené.

 

6. Použite niektoré otvory, ktoré sú na hodinách -číslice, pozdĺžne prierezy, prípadne vyvŕtajte vlastné otvory - podľa potreby.

 

kované sluneční hodiny na fasádu