KERAMICKÉ OHNISKO / BETONOVÝ VZHĽAD

                     


DôLEŽITÉ:

Pred prvým použitím si pozorne přečítajte a dodržte tieto pokyny. Pokyny si ponechate aj pre ďalšie použitie. Nedodržanie môže spôsobiť smrť, vážne zranenie, alebo poškodenie majetku. Pri nedodržaní pokynov nieje možné vzniknuté vady reklamovať, popr. reklamáciu uznať. 

  
VAROVANIE: 

Výrobok je určený len pre vonkajšie použitie. Nepoužívajte v interiéri! Jedovaté výpary oxidu uhoľnatého sa môžu kumulovať a spôsobiť udusenie a smrť. Dodržujte požiarne predpisy a stavebné predpisy platné v mieste použitia. NEPOUŽÍVAJTE túto nádobu na oheň v rekreačných vozidlech/ vozidlách alebo na lodiach. Nikdy nenechávajte horiaci oheň bez dozoru. Nepoužívajte tento produkt, pokiaľ nieje kompletne zmontovaný a všetky súčasti niesu bezpečne upevnené a utiahnuté. Pred použitím odstráňte všetok dekoračný a obalový materiál. Položte nádobu s podstavcom na vhodný, bezpečný, rovný a ohňuvzdorný povrch, mimo dosah dekoracií, alkoholu a iných horľavých predmetov, alebo materiálov. Presvečte sa, že povrch v okoliu nádoby je odolný voči horúcemu uhliu, ktoré by mohlo vypadnúť von z nádoby. Používajte tento výrobok mimo krytiny, alebo iného  horľavého povrchu, ako je suchá tráva, drevená štiepka, listy, horľavé podlahové krytiny, atd. Zabezpečte, aby bol tento výrobok umiestnený nejmenej 2 metre od akýchkoľvek horľavých predmetov.

  
POZOR! 

Tento produkt bude v priebehu prevádzky veľmi horúci, preto s ním nehýbte a nedotýkajte sa ho, dokiaľ nieje úplne vychladnutý. Pokiaľ je to nutné, používajte vždy žiaruvzdorné rukavice. Produkt neuskladňujte, pokiaľ úplne nedohorí všetok popoľ, uhlie a všetky súčásti výrobku niesu dokonale vychladnuté.

  

VAROVANIE! 

Zabezpečte, aby deti a domáce zvieratá boli vždy mimo dosahu výrobku. Dohliadnite, aby bol výrobok vždy používaný len pod dohľadom dospelého. K zapalovaniu, alebo znovu zapaľovaniu nikdy nepoužívajte alkohol, benzín, alebo akékoľvek podobné horľaviny. Používajte výhradne zapalovacie prostriedky v súlade s normou EN1860-3! Tento produkt je vhodný len pre použitie s ​​dreveným uhlím, chemicky neošetreným drevom, alebo suchými polenami. Nepoužívajte klasické uhlie ako palivo.

  


VAROVANIE! 

Nikdy nepoužívajte ošetrené drevo, alebo drevo, ktoré bolo vystavené chemikáliam. Do tohto výrobku nevkladajte príliž veľké množství dreva, alebo uhlia. Nádobu neprehrievajte, palivo udržujte v strede ohniska a vyvarujte sa priamemu dotyku horiaceho paliva s bočnými stenami nádoby, pretože by mohla prasknúť, alebo by mohli vzniknúť praskliny v materiále. Palivový materiál nesmie byť pálený priamo na dne nádoby, ale iba na piesku, alebo zmesy piesku s popoľom, viz. instrukcie pred prvým použitím. Priamy oheň na dne nádoby spôsobuje popraskanie materiálu nádoby. Jedná sa o priamy rozpor s pokynmi pre použitie  a následná reklamácia nemôže byť uznaná.  

  

NEBEZPEČIE POŽIARU - Pri používaní  sa môžu uvolňovať horúce uhlíky. Vyvarujte sa vdýchnutiu dymu z ohňa a zabraňte vniknutiu do očí. Pokiaľ sa plameň zväčšuje, alebo vydáva nadmerný dym, uhaste oheň, zakryte nádobu veľkou požárnou dekou. Plameň nezfukujte, ani nepoužívajte vodu – prudká zmena teplôt spôsobuje popraskanie materiálu nádoby. Po použití tento produkt vždy vyprázdnite. Neodstraňujte popoľ ani uhlie, pokiaľ úplne nevyhasne a nevychladne. Pred použitím tento produkt vždy dôkladne zkontrolujte.

   

 

STAROSTLIVOSŤ A POUŽITIE:

Zmontovaný produkt je veľmi ťažký, preto sa neodporúča s ním po konečnom umiestnení a pri používaní pohybovať. Pokiaľ je nutné ho po vychladnutí premiestniť, použite dve osoby k zvidnutiu výrobku, v žiadnom  prípade výrobok neťahajte po dlážke. 

 

PRVÉ POUŽITIE: 

Zložte výrobok podľa návodu nížšie. Do základne vložte minimálne 5 cm suchého umytého piesku, alebo drobného kameňa, a to tak, aby byla vrstva materiálu vyššie než miesto, kam dosahuje kovová podstava výrobku. To chráni produkt pred nadmerným teplom a praskaním stien. Vrstvu piesku zaistite vždy po celý čas užívania produktu. Palivo nesmie byť pálené priamo na základne nádoby!! Palivo držte taktiež ďalej od strán produktu, pretože by ich mohla vysoká teplota poškodiť. STAROSTLIVOSŤ PRI PRVOM POUŽITÍ: Nutné dodržat!!! Položte papier, alebo suché triesky na vrstvu piesku/drobných kamienkov a zapálte oheň. Akonáhle sa triesky rozhoria, pridajte malé, suché polienka a nechajte oheň pomali rozhorieť. Potom nechajte dávku paliva vyhorieť a celú nádobu nechajte úplne vychladnúť. Tento postup opakujte najmenej dvakrát, čím dôjde k utesneniu všetkých pórou sadzami a vytvrdnutiu tohoto produktu. Tento produkt je týmto pripravený k trvalému použitiu. Behom používania postačí iba malé množstvo polien, alebo dreveného uhlia, ktoré produkuje dostatočné množstvo tepla, preto ohnisko nepreťažujte, príliž intenzívny žiar a oheň by mohol poškodiť a zafarbiť produkt. Prikladajte len suché neošetrené drevo, alebo drevené uhlie v primeranom množstve. Uistite sa, že teplota ohňa / uhlia je nižšia než 600 ° (1112°F) a teplota vnútornej steny produktu je nižšia než 350 ° C (662 ° F). K upraveniu horiacích polien/dreveného uhlia používajte  náradie k tomu určené a vždy je nutné zaistiť voľné prúdenie vzduchu k ohňu. Dbajte na to, aby se horiace drevo nedotýkalo strán tohto produktu, pretože by mohlo dôsť k jeho prasknutiu. Výrobok by mal byť pravidelne kontrolovaný, aby bola zaistená bezpečnosť a dlhšia životnosť produktu. Pokiaľ výrobok nepoužíváte, zakryte ho, po úplnom vychladnutí ochranou proti dažďu a poveternostným vlyvom (nieje součásťou balenia). Výrobok skladujte na suchom mieste, aby ste maximalizovali jeho životnosť. Tento produkt bude po použití a pri umiestnení vonku prirodzene stárnuť a odfarbovať sa. To je normálne a očakávané a zároveň to neovplivňuje použitie a nejedná  sa o závadu produktu. Tento produkt bol predom ošetrený sealantom (tekutá ochrana lakov/povrchov na kremíkovej bázy). Veľmi doporučujeme pravidelné ošetrovánie behom celej sezóny (častosť podľa návodu na zvolenom ochrannom prostiedku), aby se predĺžila životnosť a aby bol produkt chránený pred povetrnostnými vplivmi. 

  

Ohňuvzdorná misa nieje mrazuvzdorná.

 

Výrobok v zime doporučujeme skladovať v suchom prostredí pri teplotách nie pod 3 ° C. Vzhľadom k ručne vyrábanej povahe môže dochádzať ku zmenám farby, veľkosti a hmotnosti nádoby – je to bežný proces, ktorý nieje vadou výrobku, alebo dôvodom k reklamácii. 

    


MONTÁŽ VÝROBKU:

KROK 1 - Postavte stojan (2) na stálý rovný, vodorovný,  nehořlavý povrch mimo horľavé predmety.

 

KROK 2 - Umiestnite hlinený firebowl (1) na stojan (2).

 

KROK 3 - Do základne vložte vrstvu suchého umytého piesku, alebo malého kameňa. Vrstva piesku, alebo kamienkov musí byť vyšší než kam dosahuje kovový stojan výrobku. Palivo NESMIE byť spalované piamo na základni!!!! Pokiaľ dôjde k poškodeniu výrobku z dôvodu nedodržania pokynou k použitiu/ošetřeniu  a nevhodnou manipuláciou, nemôže byť výrobok reklamovaný popr. Reklamácia uznáná. Dbajte, prosím na presné dodržanie postupov vyššie uvedených!!!

 


 

Cookies

Tato webová stránka používá cookies k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby.

Tlačítkem 'Zobrazit detaily' můžete nastavit povolené cookies. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko 'Souhlasit'.

Souhlasit
Technicky nutné
Preferenční
Statistické
Marketingové
Schválit zvolené cookies