Aróma lampy sú určené len na použitie čajových sviečok.

Udržujte mimo dosahu malých detí!

Nenechávajte horieť bez dozoru, niektoré časti môžu byť po zapálení horúce!