Povinné bezpečnostné informácie u výrobkov - sviečka

 

 

  • Horiacu sviečku nikdy nenechávajte bez dozoru
  • Horiacu sviečku umiestnite mimo dosahu detí a domácívh zvierat
  • Medzi horiacimi sviečka vždy ponechajte najmenej 12cm
  • Horiacu sviečku nenechávajte nie / alebo v blízkosti predmetov, ktoré sa môžu ľahko
  • vznietiť.