Službaje lze využít pouze na území České republiky.